中国竞彩网

ZHONGGUOKEXUEYUANDONGWUYANJIUSUO2020NIANBOSHIZHAOKAO“SHENQING-KAOHE”ZHIZHUNKAOKAOSHENGMINGDANGONGSHI

  JINGDUIKAOSHENGTIJIAODEBAOKAOCAILIAOJINXINGYANGEDEXINGSHISHENHE,XIANJIANGDONGWUYANJIUSUO2020NIANBOSHIZHAOKAO“SHENQING-KAOHE”ZHICHUSHIZHUNKAOKAOSHENGMINGDANGONGSHIRUXIA:

考生姓名

考生编号

(准考证号)

证件后六位

 

考生姓名

考生编号

(准考证号)

证件后六位

CHENYILIN

144300110300001

181812

 

RENWANLAN

144300110300112

016044

MAYANJIE

中国竞彩网144300110300002

10622X

 

GAOLIJUN

中国竞彩网144300110300113

175262

ZOUMINGMING

中国竞彩网144300110300003

07960X

 

CHENXIN

144300110300114

30001X

SUNJIAWEI

144300110300004

013323

 

XUJUAN

中国竞彩网144300110300115

075327

XUSHUANG

中国竞彩网144300110300005

045282

 

HUANGYUPU

144300110300116

140653

ZHANGTIANHAO

144300110300007

201819

 

WANGJINGJIE

144300110300117

270065

CANGXINZHU

144300110300008

251826

 

XUCHUANFENG

144300110300118

085918

ZHENGYAMI

中国竞彩网144300110300009

230046

 

WANGYIHONG

144300110300119

180328

ZHANCHENGXIU

144300110300010

037618

 

TIANYUMIAO

144300110300120

257224

LIANGZULONG

中国竞彩网144300110300011

233194

 

ZHANGTONGQIANG

中国竞彩网144300110300121

100910

FENGZEGANG

中国竞彩网144300110300012

212710

 

LIBINQIANG

中国竞彩网144300110300122

052353

YANGCHENHAO

144300110300013

130073

 

CAORUIDONG

144300110300123

171713

XIWENJING

144300110300014

184228

 

ZHUNAJIE

144300110300124

22874X

WANGZHIMIN

144300110300015

111536

 

YULAN

中国竞彩网144300110300125

252725

CHENYAZHEN

中国竞彩网144300110300016

10542X

 

WANGJIN

中国竞彩网144300110300126

144221

ZHANGXUEQI

中国竞彩网144300110300017

150022

 

LIUQINGXIU

144300110300127

256527

LUOZHAOJUN

144300110300018

266629

 

ZHANGDA

中国竞彩网144300110300128

290630

WENMING

中国竞彩网144300110300019

071013

 

ZHANGHONGYAN

中国竞彩网144300110300129

316013

ZHANGCHAONAN

中国竞彩网144300110300020

180848

 

SONGYAOXUAN

144300110300130

102421

LIXINXIN

中国竞彩网144300110300021

025560

 

CHENSHUANG

144300110300131

047541

JIJIANGFENG

中国竞彩网144300110300022

010339

 

WANGLILI

144300110300132

161226

WEIXINGANG

144300110300023

150037

 

SHICHAO

144300110300133

26161X

ZHANGBEIBEI

中国竞彩网144300110300024

231021

 

BAIDEFENG

144300110300134

034719

LIZHAOYI

中国竞彩网144300110300025

114113

 

LIUHUAN

144300110300135

164741

ZHOULIN

中国竞彩网144300110300026

231552

 

WEIYUANYUAN

中国竞彩网144300110300136

241825

LVSHENGLAN

中国竞彩网144300110300027

101227

 

GUOHE

中国竞彩网144300110300137

110022

TIANSIQI

中国竞彩网144300110300028

20002X

 

HOUJUNXIU

144300110300138

183322

JIANGRUI

144300110300029

133528

 

HUBIN

中国竞彩网144300110300139

24653X

SONGMANYU

中国竞彩网144300110300030

075525

 

FENGTIANJIAO

144300110300141

286643

CENCHANGHUO

144300110300031

197811

 

YANGZUOMIN

144300110300142

10176X

ZHUMENLIANG

中国竞彩网144300110300032

192316

 

BOLING

中国竞彩网144300110300143

201021

ZHENGXIAOCHUN

中国竞彩网144300110300033

109550

 

SUNYI

中国竞彩网144300110300144

070432

WUNANA

中国竞彩网144300110300034

163644

 

XIONGTENGFEI

144300110300145

037239

XUZUOCHAO

144300110300035

105915

 

LIZIXIANG

144300110300146

022654

TANGYUNFEI

中国竞彩网144300110300036

270454

 

SUXIAOYUN

中国竞彩网144300110300147

169869

XIAOQI

144300110300037

250620

 

YANGDAQI

中国竞彩网144300110300148

051219

LIUMIN

中国竞彩网144300110300038

111622

 

WUDAONING

144300110300149

152618

TANGKAI

144300110300039

128090

 

LIFAN

144300110300150

147741

SUNSHAOPENG

144300110300040

046015

 

MAXINGYU

中国竞彩网144300110300152

205028

YANGDAN

中国竞彩网144300110300041

170648

 

HUANGJINGJING

144300110300153

061286

YANMENGMENG

中国竞彩网144300110300042

02362X

 

WURUIFENG

144300110300154

210622

ZHANGXUELIAN

144300110300043

168328

 

TANGJINRONG

144300110300155

031514

DONGXIUXUE

144300110300044

044723

 

ZHANGCHEN

144300110300156

18569X

YULINGYUAN

144300110300045

041526

 

LIPING

中国竞彩网144300110300157

172023

ZHOUWEIWEI

144300110300046

142110

 

WUXIWEI

中国竞彩网144300110300158

272226

YANLUJUN

中国竞彩网144300110300047

270415

 

ZHAIYUFEI

144300110300159

181623

ZHANGDI

中国竞彩网144300110300048

121823

 

JIANGZHIYANG

中国竞彩网144300110300160

13563X

DINGLI

144300110300049

260927

 

QIAOFANG

144300110300161

171828

DUANLINWEI

中国竞彩网144300110300050

04173X

 

WANGYU

144300110300162

066634

DINAYAN

中国竞彩网144300110300051

051225

 

TIANSHUANGJIE

144300110300163

121123

GUOLIN

中国竞彩网144300110300052

300640

 

LIUCHUNCHEN

144300110300164

240025

DINGGUOTAO

144300110300053

203911

 

ZHAOJIE

中国竞彩网144300110300165

266022

WANGHUAN

144300110300054

291223

 

WANGYAQUN

中国竞彩网144300110300166

060041

YUANXINGHAI

中国竞彩网144300110300055

10911X

 

WANGSHIWEI

144300110300167

111553

LVJIABAO

144300110300056

151633

 

WUCHANGHONG

144300110300168

230612

CHENQINGHUA

144300110300057

102615

 

RENKAI

144300110300169

22661X

JIYANNAN

144300110300058

260020

 

XUCHENGFANG

144300110300170

010566

SUYANKAI

144300110300059

020396

 

LIUYANKE

144300110300171

293929

ZHANGYIDE

中国竞彩网144300110300060

03163X

 

GUOHAN

中国竞彩网144300110300172

188626

CHENYULING

中国竞彩网144300110300061

177527

 

SHIFULI

144300110300173

115243

YANXIAORUI

中国竞彩网144300110300062

200124

 

HEWEI

144300110300174

160014

WANGPING

144300110300063

277620

 

ZHAOXIAOMIN

中国竞彩网144300110300175

305846

ZHANGNA

144300110300064

028926

 

LIWANYING

中国竞彩网144300110300176

160022

ZHUJIAMING

144300110300065

311610

 

LIUSHICHENG

144300110300177

180319

HURUJIAN

144300110300066

093510

 

YANGYING

中国竞彩网144300110300178

161011

CHENGLILI

中国竞彩网144300110300067

10302X

 

LIUYUAN

中国竞彩网144300110300179

180413

JIANGCHUNYAN

中国竞彩网144300110300068

274047

 

SONGXUE

144300110300180

084027

MANANA

144300110300069

214567

 

ZHANGHAO

144300110300181

291015

LIJINGBO

中国竞彩网144300110300070

207521

 

LIJUNTAO

144300110300182

277217

LIDAN

中国竞彩网144300110300071

185024

 

XINGMINGJIE

中国竞彩网144300110300184

021072

YANGJING

144300110300072

244327

 

LIUQIAN

144300110300185

111886

GEPANPAN

中国竞彩网144300110300073

193147

 

CAOBINGYAN

144300110300186

25006X

XUYE

144300110300074

023049

 

XIANGHUI

中国竞彩网144300110300187

093533

CHENCHEN

中国竞彩网144300110300075

074212

 

ZHANGXIAOHANG

144300110300188

197717

SONGKANGLI

144300110300076

091422

 

XUJING

144300110300189

090125

SHENSIFAN

中国竞彩网144300110300077

281127

 

CENGYUE

中国竞彩网144300110300190

170311

SONGSHUANGWEI

中国竞彩网144300110300078

100032

 

ZHANGTONGRAN

144300110300191

011545

LILINXING

中国竞彩网144300110300079

154018

 

MAHONGYAN

中国竞彩网144300110300192

247229

XIARUIYAN

144300110300080

077925

 

ZHANGMAODUO

中国竞彩网144300110300193

183063

LIWENJIE

中国竞彩网144300110300081

196012

 

HUANGYING

144300110300194

27004X

QIANGWEI

144300110300082

15032X

 

LIUJINFANG

中国竞彩网144300110300195

109063

LVJING

144300110300083

12182X

 

LIZHENG

144300110300196

150439

ZHANGZHUANGBIAO

144300110300084

135175

 

ZHAODONGHONG

中国竞彩网144300110300198

109528

DONGXUE

144300110300085

150422

 

GUOBAOJIE

144300110300199

285117

SONGLINGYUN

中国竞彩网144300110300086

255669

 

WANGWENHUA

中国竞彩网144300110300200

183624

ZHANGZHAN

中国竞彩网144300110300087

231212

 

WANGZHILIN

144300110300201

071052

DONGLIUSHU

144300110300088

096125

 

WANGJINXING

144300110300202

294012

CHENYAN

144300110300089

061027

 

YINJIAN

144300110300203

141832

YANGGUANG

144300110300091

112416

 

LIYATING

中国竞彩网144300110300205

211923

WANGJICHENG

144300110300092

170512

 

LIYAHUAN

144300110300206

211829

DUCAILIAN

中国竞彩网144300110300093

267626

 

WANGYULING

中国竞彩网144300110300207

295720

WANGMAN

中国竞彩网144300110300094

221921

 

FENGZHIYUAN

144300110300208

11091X

SUNQINGMIN

144300110300095

235941

 

ZHANGHAN

中国竞彩网144300110300209

12591X

HUANGNING

144300110300096

130020

 

WEIXIANXIAN

144300110300210

160522

ZHANGJIE

144300110300097

170625

 

WANGXIAOJING

中国竞彩网144300110300211

050328

NIAIXIN

144300110300098

056725

 

HANZHIQIANG

144300110300212

090654

YANGAILING

144300110300099

161705

 

LIXUE

144300110300213

144527

CHENGCHENG

144300110300100

231264

 

CHAIXIAHUA

144300110300215

160540

LIYANCAN

中国竞彩网144300110300101

080016

 

ZHUYUKUN

144300110300216

280437

YANGYA

中国竞彩网144300110300102

301827

 

LEBAOYU

144300110300217

121323

ZHANGNANA

144300110300103

071527

 

LIUJUHANG

中国竞彩网144300110300218

079412

JIAJIA

中国竞彩网144300110300104

254228

 

YUANCONG

144300110300219

056553

MAYINGJIE

144300110300105

05183X

 

GAOTINGTING

144300110300220

080587

ZHUHANYI

中国竞彩网144300110300106

205767

 

WANGJINDI

中国竞彩网144300110300221

075122

LIXIAOYUE

144300110300107

080662

 

YANGHUI

144300110300223

302648

ZHANGLI

144300110300108

150089

 

SUNMENG

144300110300224

204827

XUKAI

144300110300109

261345

 

DENGRUHUA

144300110300225

290820

KOUHONGRU

144300110300110

051027

 

CHENGJINGRAN

144300110300226

310648

PENGXIN

144300110300111

062413

       

DONGWUSUOYANJIUSHENGBU

2020NIAN5YUE22RI

关于我们
联系我们
地  址:北京市朝阳区北辰西路1号院5号
邮  编:100101
电子邮件:ioz@ioz.qdweishengde.com
电  话:+86-10-64807098
传  真:+86-10-64807099
友情链接